ایراکد

ارائه راهکارهای خلاقانه جهت هوشمند سازی و مدیریت کسب و کار

سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات سازمان امداد و نجات (RAROMIS)

مجتمع برنامه نویسی ایراکد در راستای خدمت رسانی در سطح ملی و گسترده توانسته گام های موثری بردارد. این شرکت با تلاش شبانه روزی توانسته است نرم افزاری با قابلیت های فراوان برای سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور طراحی کند. این نرم افزار به درخواست سازمان امداد و نجات هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور مدیریت اطلاعات سازمان امداد و نجات طراحی شده است.  
Device Slider

مشخصات پروژه

عنوان نمونه کار

سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات سازمان امداد و نجات (RAROMIS)

مشتری

کاربران نرم افزار

گالری

توضیحات پروژه

زیر سیستم های سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات سازمان امداد و نجات

1- سامانه اطلاعات مکانی

شامل نقشه ای پویا که تمامی اطلاعات سازمان امداد و نجات را به صورت مانیتورینگ نمایش میدهد.

 • گزارش سریع حادثه
 • مراکز عملیاتی

اطلاعات استان ها

اطلاعات شعب

مدیریت پایگاه ها

 • مراکز غیر عملیاتی

سایت های مخابراتی

مراکز اداری

مراکز درمانی

مراکز فرهنگی و آموزشی

 • اطلاعات انبارهای امدادی

مدیریت انبارها

مدیریت اقلام

 • اطلاعات سایرمراکز جمعیت

مدیریت

 • سازمان های همکار

عناوین کاربری

دستگاه های متولی

مدیریت سازمان ها

وظایف سازمان ها

مدیریت اماکن و سازمان ها

 • آمار و اطلاعات سکونت گاه ها

نقاط شهری

نقاط روستایی

2- سامانه پاسخگوی اضطراری

این سامانه شامل موارد زیر میشود :

 • ثبت کشیک

فرم ماهیانه کشیک

لیست کشیک روزانه

کشیک اضطراری

 • مدیریت کشیک

مدیریت کشیک ماهانه

مدیریت تعداد کشیک

مدیریت جابه جایی

مدیریت غیبت

 • نقشه مانیتورینگ کشیک
 • گزارشات

گزارش عملکرد پرسنل

گزارش عملکرد کشیک

گزارش سامانه پاسخگویی اضطراری

گزارش توان عملیاتی سامانه پاسخگویی اضطراری

 • اطلاعات پایه

اطلاعات پرسنل

رابطین

اطلاعات رشته های تحصیلی

اطلاعات سمت ها

گزارش

3- سامانه 112

 

 • مدیریت تماس ها

تماس های سرور 112

مدیریت لیست سیاه

ورود به سرور 112

 • گزارش عملکرد پاسخگویی
 • گزارش سر جمع استان ها
 • گزارش مدیریتی
 • گزارش مقایسه ای
 • گزارش عملیات امداد و نجات
 • گزارش حوادث
 • نقشه مانیتورینگ
 • اطلاعات پایه

اطلاعات سرور 112

اطلاعات گوشی 112

دستورالعمل ها

نسخه های پشتیبان

برندهای گوشی

4- سامانه حوادث( DMIS)

 

5- سامانه تجهیزات

 • اطلاعات پایه

گروه کالا

مدیریت استانداردها

مدیریت فیلدهای پویا

شناسنامه تجهیزات

شرکت های ارائه خدمات

مسئولین تجهیزات

 • مدیریت درخواست ها

ثبت و پیگیری درخواست

خرید اقلام جدید

خرید اقلام شناسنامه دار

تعمیرات و خدمات

 • ثبت موجودی
 • نگهداری پیشگیرانه
 • تغییر و تحول
 • نظارت و ارزیابی 
 • گزارشات

زیر سیستم

 

 

6- سامانه امداد هوایی

ثبت درخواست استان، سازمان، امداد هوایی و شرکت هوایی

 • گزارشات

گزارشات بر حسب بالگرد

گزارشات بر حسب ایستگاه

 • اطلاعات پایه

اطلاعات شرکت هوایی

اطلاعات بالگرد

اطلاعات دستگاه درخواست دهنده

نوع ماموریت

7- سامانه امدادگران

 • مدیریت امدادگران

اطلاعات مربوط به پرسنل و رابطین و امدادگران بر حسب استان در این قسمت مشخص میشود.

8- تیم های عملیاتی

 • مدیریت تیم های عملیاتی
 • انواع تیم های عملیاتی

9- مدیریت کاربران

 • گزارش فعالیت کارربران
 • زیر سیستم ها

مشخصات

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 4]