ایراکد

ارائه راهکارهای خلاقانه جهت هوشمند سازی و مدیریت کسب و کار

ضمانت نامه کیفی خدمات ایراکد

"ایراکد" به منظور ارائه کیفیت خدمات، خود را موظف به اجرای این توافقنامه میکند.

SLA، ضمانت نامه کیفی خدمات

ایراکد” به منظور ارائه کیفیت خدمات، در زمینه برنامه نویسی تحت وب، موبایل و طراحی سایت خود را موظف به اجرای این توافقنامه میکند.

 

ماده 1- ضمانت نامه کیفی خدمات میزبانی وب:

خدمات میزبانی وب شامل:

 

 • میزبانی اشتراکی لینوکس
 • میزبان اشتراکی ویندوز
 • میزبانی ایمیل
 • میزبانی سازمانی
 • میزبانی دانلود
 • سرور اختصاصی
 • سرور مجازی
 • عدم دسترسی در میزبانی وب، به معنی عدم امکان مشاهده سایت، عدم دسترسی به کنترل پنل و عدم دریافت پاسخ pingاز سرور میزبان سایت بصورت همزمان خواهد بود

 

ماده 2- ضمانت نامه کیفی خدمات سرو مجازی

 • خدمات سرور مجازی دارای 99 درصد دسسترسی در ماه میباشد.
 • عدم دسترسی در سرور مجازی به معنی امکان دسترسی به سرویس از طریق VNC ، عدم دریافت پاسخ Ping و عدم امکان دسترسی به سرور میزبان به صورت همزمان خواهد بود.

 

ماده 3- ضمانت نامه کیفی سرور اختصاصی

 • در صورت بروز اشکال سخت افزاری، مجتمع موظف است ظرف سه روز کاری نسبت به رفع اشکال سخت افزار اقدام نماید.

 

ماده 4- ارائه اعتبار سرویس

 • اعتبار سرویس به صورت مدت زمان به پایان قرارداد مشترک افزوده میشود و این اعتبار قابل انتقال به سرویس دیگر نخواهد بود.
 • در صورت بروز اختلال در خدمات ارائه شده توسط مجتمع ، نیاز است که مشترک بین اولین تا پانزدهمین روز از ماه بعد از اختلال، درخواست کتبی خود را برای دریافت سرویس از طریق تیکت، ایمیل،و پیام به مجتمع اعلام نماید.

 

ماده 5- توافقنامه عدم افشای اطلاعات:

 • انواع و مصادیق اسناد و اطلاعات محرمانه
 • شرایط و موارد مجاز وغیر مجاز در افشا اطلاعات
 • عودت اطلاعات
 • خاتمه قرارداد
 • مالکیت اطلاعات
 • آغاز زمان تبادل اطلاعات
 • مدت اجرای توافق

 

 • برای صحبت با کارشناسان ما میتوانید با شماره 88881772-021 تماس بگیرید