طراحی اپلیکیشن موبایل​

طراحی اپلیکیشن های حرفه ای موبایل، قدمی بزرگ به سوی پیشرفت

طراحی اپلیکیشن موبایل

از آنجا که تلفن های هوشمند خصوصی ترین وسیله و همچنین نزدیک ترین وسیله به هر فرد است, ما از این فرصت به وجود آمده برای خدمت رسانی استفاده کرده و قدم در راه تولیدی ترین نرم افزارها برای این منظور گذاشتیم. شرکت برنامه نویسی ایرانیان برای طراحی اپلیکشین های موبایل بر روی پلتفرم های مختلف از ابزارهای مربوط بهر میبرد. همپنین با طراحی منعطف و کاربرپسند و مطابق با استانداردهای جهانی با جدیدترین طراحی های دنیا همراه با کدنویسی اصول و بهینه, امکان پشتیبانی و توسعه نرم افزار را متناسب با توسعه کسب و کار شما فراهم می آورد. تیم شرکت ایرانیان با متخصصانی در این زمینه میتواند پاسخگوی نیازهای افرادی باشد که برای رفع نیاز خود با اپ های موبایل روی می آورند.

عکس اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن فروشگاهی
طراحی اپلیکیشن حمل و نقل
طراحی اپلیکیشن بیمه و بانک
طراحی اپلیکیشن رستوران
طراحی اپلیکیشن خدمات
طراحی اپلیکیشن آموزشی
طراحی اپلیکیشن شرکتی - سازمانی
طراحی اپلیکیشن کتابخانه
دسترسی سریع و آسان

با به همراه داشتن اپلیکیشن موبایل دسترسی سریع و آسان به مشتریان خود هدیه دهید.

بهبود کارآیی و کسب و کار

با داشتن سایت همراه با اپلیکیشن کسب و کار شما بهبود میابد.

ارتباط با مشتریان

به کمک صاحبان کسب و کار می آیند تا بتوانند مدیریت فرآیندهای کاری را در دست بگیرند.

کاهش شدید هزینه تبلیغات

با طراحی اپلیکیشن موبایل دیگر نگران هزینه های اضافی تبلیغات نباشید.

ارسال نوتیفیکیشن

برای باخبر کردن شما از رویدادهای متفاوت نوتیفیکشن ارسال میشود

بروزرسانی

طی بازه های زمانی اپلیکیشن با جدیدترین امکانات بروز میشود.

دسترسی سریع و آسان

با به همراه داشتن اپلیکیشن موبایل دسترسی سریع و آسان به مشتریان خود هدیه دهید.

بهبود کارآیی و کسب و کار

با داشتن سایت همراه با اپلیکیشن کسب و کار شما بهبود میابد.

ارتباط با مشتریان

به کمک صاحبان کسب و کار می آیند تا بتوانند مدیریت فرآیندهای کاری را در دست بگیرند.

کاهش شدید هزینه تبلیغات

با طراحی اپلیکیشن موبایل دیگر نگران هزینه های اضافی تبلیغات نباشید.

ارسال نوتیفیکیشن

برای باخبر کردن شما از رویدادهای متفاوت نوتیفیکشن ارسال میشود

بروزرسانی

طی بازه های زمانی اپلیکیشن با جدیدترین امکانات بروز میشود.

دسترسی سریع و آسان

با به همراه داشتن اپلیکیشن موبایل دسترسی سریع و آسان به مشتریان خود هدیه دهید.

بهبود کارآیی و کسب و کار

با داشتن سایت همراه با اپلیکیشن کسب و کار شما بهبود میابد.

ارتباط با مشتریان

به کمک صاحبان کسب و کار می آیند تا بتوانند مدیریت فرآیندهای کاری را در دست بگیرند.

کاهش شدید هزینه تبلیغات

با طراحی اپلیکیشن موبایل دیگر نگران هزینه های اضافی تبلیغات نباشید.

ارسال نوتیفیکیشن

برای باخبر کردن شما از رویدادهای متفاوت نوتیفیکشن ارسال میشود

بروزرسانی

طی بازه های زمانی اپلیکیشن با جدیدترین امکانات بروز میشود.

دسترسی سریع و آسان

با به همراه داشتن اپلیکیشن موبایل دسترسی سریع و آسان به مشتریان خود هدیه دهید.

بهبود کارآیی و کسب و کار

با داشتن سایت همراه با اپلیکیشن کسب و کار شما بهبود میابد.

ارتباط با مشتریان

به کمک صاحبان کسب و کار می آیند تا بتوانند مدیریت فرآیندهای کاری را در دست بگیرند.

کاهش شدید هزینه تبلیغات

با طراحی اپلیکیشن موبایل دیگر نگران هزینه های اضافی تبلیغات نباشید.

ارسال نوتیفیکیشن

برای باخبر کردن شما از رویدادهای متفاوت نوتیفیکشن ارسال میشود

بروزرسانی

طی بازه های زمانی اپلیکیشن با جدیدترین امکانات بروز میشود.

برای چه کسب و کارهایی باید اپلیکیشن طراحی کرد؟

اپلیکیشن فروشگاهی
طراحی اپلیکیشن حمل و نقل
طراحی اپلیکیشن بیمه و بانک
طراحی اپلیکیشن رستوران
طراحی اپلیکیشن خدمات
طراحی اپلیکیشن آموزشی
طراحی اپلیکیشن شرکتی - سازمانی
طراحی اپلیکیشن کتابخانه

داشتن اپلیکیشن موبایل په مزایایی دارد؟

دسترسی سریع و آسان

با به همراه داشتن اپلیکیشن موبایل دسترسی سریع و آسان به مشتریان خود هدیه دهید.

بهبود کارآیی و کسب و کار

با داشتن سایت همراه با اپلیکیشن کسب و کار شما بهبود میابد.

ارتباط با مشتریان

به کمک صاحبان کسب و کار می آیند تا بتوانند مدیریت فرآیندهای کاری را در دست بگیرند.

کاهش شدید هزینه تبلیغات

با طراحی اپلیکیشن موبایل دیگر نگران هزینه های اضافی تبلیغات نباشید.

ارسال نوتیفیکیشن

برای باخبر کردن شما از رویدادهای متفاوت نوتیفیکشن ارسال میشود

بروزرسانی

طی بازه های زمانی اپلیکیشن با جدیدترین امکانات بروز میشود.

داشتن اپلیکیشن موبایل په مزایایی دارد؟

دسترسی سریع و آسان

با به همراه داشتن اپلیکیشن موبایل دسترسی سریع و آسان به مشتریان خود هدیه دهید.

بهبود کارآیی و کسب و کار

با داشتن سایت همراه با اپلیکیشن کسب و کار شما بهبود میابد.

ارتباط با مشتریان

به کمک صاحبان کسب و کار می آیند تا بتوانند مدیریت فرآیندهای کاری را در دست بگیرند.

کاهش شدید هزینه تبلیغات

با طراحی اپلیکیشن موبایل دیگر نگران هزینه های اضافی تبلیغات نباشید.

ارسال نوتیفیکیشن

برای باخبر کردن شما از رویدادهای متفاوت نوتیفیکشن ارسال میشود

بروزرسانی

طی بازه های زمانی اپلیکیشن با جدیدترین امکانات بروز میشود.

داشتن اپلیکیشن موبایل په مزایایی دارد؟

دسترسی سریع و آسان

با به همراه داشتن اپلیکیشن موبایل دسترسی سریع و آسان به مشتریان خود هدیه دهید.

بهبود کارآیی و کسب و کار

با داشتن سایت همراه با اپلیکیشن کسب و کار شما بهبود میابد.

ارتباط با مشتریان

به کمک صاحبان کسب و کار می آیند تا بتوانند مدیریت فرآیندهای کاری را در دست بگیرند.

کاهش شدید هزینه تبلیغات

با طراحی اپلیکیشن موبایل دیگر نگران هزینه های اضافی تبلیغات نباشید.

ارسال نوتیفیکیشن

برای باخبر کردن شما از رویدادهای متفاوت نوتیفیکشن ارسال میشود

بروزرسانی

طی بازه های زمانی اپلیکیشن با جدیدترین امکانات بروز میشود.

داشتن اپلیکیشن موبایل په مزایایی دارد؟

دسترسی سریع و آسان

با به همراه داشتن اپلیکیشن موبایل دسترسی سریع و آسان به مشتریان خود هدیه دهید.

بهبود کارآیی و کسب و کار

با داشتن سایت همراه با اپلیکیشن کسب و کار شما بهبود میابد.

ارتباط با مشتریان

به کمک صاحبان کسب و کار می آیند تا بتوانند مدیریت فرآیندهای کاری را در دست بگیرند.

کاهش شدید هزینه تبلیغات

با طراحی اپلیکیشن موبایل دیگر نگران هزینه های اضافی تبلیغات نباشید.

ارسال نوتیفیکیشن

برای باخبر کردن شما از رویدادهای متفاوت نوتیفیکشن ارسال میشود

بروزرسانی

طی بازه های زمانی اپلیکیشن با جدیدترین امکانات بروز میشود.

طراحی اپلیکیشن :

یک اپلیکیشن خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تجربه کاربری خوب
خرید و فروش آنلاین
انتشار در مارکت ها
امنیت بالا
باشگاه مشتریان
ثبت نظر و امتیاز
زیرساخت مناسب
ارسال نوتیفیکیشن
چت آنلاین و تماس
بروزرسانی به موقع
نقشه و مسیریابی
پرداخت آنلاین
 • تجربه کاری خوب
 • امنیت بالا
 • زیرساخت مناسب
 • بروزرسانی به موقع
 • خرید و فروش آنلاین
 • باشگاه مشتریان
 • ارسال نوتیفیکیشن
 • نقشه و مسیریابی
 • انتشار در مارکت ها
 • ثبت نطر و امتیاز
 • چت آنلاین و تماس
 • پرداخت آنلاین

روند طراحی اپلیکیشن

سفارش اپلیکیشن

نیازسنجی و امکان سنجی نرم افزار

طراحی و تحلیل برنامه نویسی اپلیکیشن

تست و تحویل پروژه تا مرحله نهایی

نگهداری و پشتیبانی پروژه

انواع طراحی اپلیکیشن های موبایل

عکس اپلیکیشن خدمات
طراحی اپلیکیشن خدمات
عکس اپلیکیشن حمل و نقل
طراحی اپلیکیشن حمل و نقل
عکس اپلیکیشن آموزشی
طراحی اپلیکیشن آموزشی
عکس اپلیکیشن بیمه و بانک
طراحی اپلیکیشن بیمه و بانک
عکس اپلیکیشن سازمانی و شرکتی
طراحی اپلیکیشن شرکتی - سازمانی
عکس اپلیکیشن رستوران
طراحی اپلیکیشن رستوران
عکس اپلیکیشن کتابخانه
طراحی اپلیکیشن کتابخانه
خدمات ایراکد
عکس خدمات نوتیفیکیشن
سیستم Push Notification اختصاصی
عکس خدمات پشتیبانی
پشتیبانی 3 ماه رایگان
عکس خدمات تولید
تولید منطبق با نیاز
عکس خدمات نیتو
پیاده سازی اپلیکیشن نیتو
عکس خدمات بروزرسانی
بروزرسانی
عکس خدمات غیر نیتو
پیاده سازی اپلیکیشن غیر نیتو
عکس خدمات طراحی
طراحی UI/UX اختصاصی
عکس خدمات امنیت
امنیت

هزینه طراحی اپلیکیشتن موبایل

ویژگی

پشتیبانی
طراحی رابط کاربری دلخواه
اندروید و IOS
مشاوره در زمینه مارکتینگ
پنل مدیریت حرفه ای

اپلیکیشن فروشگاهی

1 ساله

اندروید

اپلیکیشن خدماتی

1 ساله

اندروید

اپلیکیشن سفارش غذا

1 ساله

اندروید

اپلیکیشن حمل و نقل

1 ساله

اندروید

اپلیکیشن فروشگاهی
پشتیبانی 1 ساله
طراحی رابط کاربری دلخواه دارد
تحت سیستم عامل اندروید است
مشاوره در زمینه مارکتینگ دارد
پنل مدیریت حرفه ای دارد
قیمت : ---
اپلیکیشن خدماتی
پشتیبانی 1 ساله
طراحی رابط کاربری دلخواه دارد
تحت سیستم عامل اندروید است
مشاوره در زمینه مارکتینگ دارد
پنل مدیریت حرفه ای دارد
قیمت : -​--
اپلیکیشن سفارش غذا
پشتیبانی 1 ساله
طراحی رابط کاربری دلخواه دارد
تحت سیستم عامل اندروید است
مشاوره در زمینه مارکتینگ دارد
پنل مدیریت حرفه ای دارد
قیمت : -​--
اپلیکیشن حمل و نقل
پشتیبانی 1 ساله
طراحی رابط کاربری دلخواه دارد
تحت سیستم عامل اندروید است
مشاوره در زمینه مارکتینگ دارد
پنل مدیریت حرفه ای دارد
قیمت : -​--
نمونه کار طراحی اپلیکیشن
مشتریانی که به ما اعتماد کردند
لوگوی هلال احمر
جمعیت هلال احمر استان البرز
لوگوی جهاد کشاورزی
سازمان جهادکشاورزی استان فارس
لوگوی شهرداری فردوس
شهرداری فردوس
لوگوی شهرداری قاین
شهرداری قاین
لوگوی اداری
دفتر امور روستایی و شوراها استانداری خراسان جنوبی
لوگوی شهرداری بیرجند
شهرداری بیرجند
لوگوی حوزه هنری
حوزه هنری استان خراسان جنوبی

سفارش طراحی اپلیکیشن

با توجه به این که اینترنت در زندگی امروزه ما بسیار تاثیر گذار است و نقش مهمی را بازی می کند, اغلب کسب و کارهایی که نوپا هستند وتازه شروع به فعالیت کرده اند ویا کسب و کارهای سنتی و قدیمی برای عقب نماندن از بازار رقابت, سعی میکنند تا وارد این دنیا جدید شوند و بستر کاری خود را به این زمینه نیز وارد کنند. اولین و مهم ترین اقدامی که باید انجام دهید این است که سفارش طراحی اپلیکیشن خود را به شرکتی تحویل دهید که بتواند سایتی عالی را به شما تحویل دهد.

شرکتی که شما برای طراحی اپلیکیشن انتخاب میکنید بسیار اهمیت دارد و باید ویژگی ها و خدمات منحصر به فردی داشته باشد چرا که اگر اپلیکیشنی که برای کسب و کارتان راه اندازی کردید اگر خوب نباشد و نتواند کاربران را به سایت شما جذب کند, تنها کاری که کرده اید اینن است که پول خود را صرف کار بیهوده ای کرده اید.

پرسش و پاسخ

زیرا ایراکد سابقه چندین ساله دارد و تجربه و موفقیت در پروژه های اپلیکیشنی باعث میشود که شما عزیزان پروژه های خود را به ایراکد بسپارید.

به این صورت که شما عزیزان مبلغی را به عنوان پیش پرداخت, پرداخت میکنید و مابقی آن را بعد از اتمام پروژه.

شامل تماس با ما, پشتیبانی 24 ساعته, رفع مشکلات به صورت آنلاین و …

شما عزیزان میتوانید تا 7 روز بعد از تحویل پروژه از خدمات پشتیبانی استفاده کنید.

بله, برای اینکه کسب و کار شما عزیزان پیشرفت کند ما این اپلیکیشن را در فروشگاه های موبایل هم قرار می دهیم تا هم شما و هم کاربران و مشتریان شما از آن استفاده بکنند.

بله شما میتوانید بعد از وارد کردن اطلاعات خود در اپلیکیشن به عنوان مدیر در بخش دسترسی میتوانید به کاربران خود نوتیفیکیشن ارسال کنید.

بله شما هم میتوانید در اپلیکیشن خود تبلیغاتی را نشان دهید.

عکس پرسش و پاسخ
اگر ایده ای در ذهن دارید تیم تخصصی ایرانیان با انجام مشاوره رایگان و با استفاده از تکنولوژی های روز, رویای شما را به واقعیت تبدیل میکند.
3358 931 0912

خدمات دیگر

طراحی سایت
تحت وب
تحت ویندوز
موبایل
شبکه های اجتماعی
هاستینگ
آکادامی
تماس با ما
 • برای صحبت با کارشناسان ما میتوانید با شماره 88881772-021 تماس بگیرید