سامانه جامع مرکز مدیریت اطلاعات و هماهنگی عملیات(ایموک)

Device Slider

مشخصات پروژه

عنوان نمونه کار

سامانه جامع مرکز مدیریت اطلاعات و هماهنگی عملیات(ایموک)

مشتری

کاربران نرم افزار

گالری

توضیحات پروژه

سامانه کشیک:

 

این سامانه به منظور سرعت بخشی و نظم دهی به اشخاص برای خدمت رسانی به مردم در زمانی که حادثه ای رخ میدهد، طراحی و پیاده سازی شده است.

 

این سامانه شامل زیر سیستم های زیر میباشد:

 

رابطین:

اطلاعات مربوط به رابطین هر گروه کاری در این قسمت ثبت میشود.

 

آیتم های ارزیابی:

این قسمت که شامل نام آیتم و وضعیت میباشد در این قسمت ثبت میشود.

 

تعریف روزهای خاص:

روزهای خاص و تعطیل در این قسمت ثبت میشود.

 

تعریف پست ها:

اطلاعات پست در این قسمت ثبت شده که شامل : عنوان پست، محل پست، گروه کاری، تعداد افراد پست در روزهای عادی و تعطیل میباشد.

 

تعریف گروه کاری:

اطلاعات مربوط به گروه کاری در این قسمت ثبت میشود.

تعریف گروه کاری

 

اطلاعات تخصصی سامانه ثبت کشیک:

  • ثبت کشیک:

فرم ماهیانه کشیک: اطلاعات ماهیانه کشیک در این فرم ثبت شده و برای روزهای یک ماه برنامه ریزی میشوند.

لیست روزانه کشیک: نمایش لیست افراد کشیک به صورت روزانه میباشد

کشیک اضطراری: در این قسمت میتوان لیستی به عنوان لیست کشیک اضطراری تعیین نمود برای زمان هایی که حادثه ای رخ داده و نیاز به افراد بیشتری برای کمک رسانی میباشد.

  • نقشه مانیتورینگ:

امکان نمایش مانیتورینگ ریز اطلاعات کشیک های ثبت شده 24 ساعت اخیر، هفته گذشته و ماه اخیر بر روی نقشه مانیتورینگ این سامانه فراهم شده است.

  • مدیریت جابجایی:

این قسمت برای افرادی است که که در تاریخی که به عنوان کشیک باید خدمت کنند ولی نتوانسته وبا پرسنل دیگر جابه جا ا جایگزین میکنند.

  • مدیریت غیبت:

غیبت های پرسنل در روزهای کشیک در این ق5سمت ثبت میشود.

  • ارزیابی عوامل کشیک:

در واقع هر کشیک با توجه به آیتم های تعریف شده در اطلاعات پایه مورد ارزیابی قرار میگیرد.

  • گزارشات:

گزارشات عملکرد کشیک: گزارشی از عملکردهای کشیک ها در این قسمت ثبت شده تا بتوان تعداد غیبت ها، کشیک ها و جاگزینی و جا به جایی ها را مشخص نمود.

 

گزارشات سامانه پاسخگویی اضطراری: در این گزارش میتوان در تاریخ معین اطلاعات مسئول سامانه کشیک، شماره موبایل، شماره تماس مستقم، و شماره فکس به تفکیک هر استان تهیه مود.

 

گزارشات توان عملیاتی سامانه پاسخگویی: پاسخگویی های اضطراری در این قسمت ثبت شده و خروجی به کابران ارائه شود.

 

سامانه کشیک

 

سامانه تیم ها:

 

بخش 1- اطلاعات تخصصی:

 

تیمی موفق خواهد شد که تمام افراد آن مجموعه هدفی مشترک داشته باشند بر همین اساس برای هر تیم در هر واحد محدودیت هایی در نظر گرفته میشود تا افراد متخصص و و مناسب در تیم جذب شوند.

BHCUT

RDH

RH

بین الملل

ارزیاب

 

بخش 2- تیم ها:

 

تیم:

اطلاعات عمومی تیم ها شامل عنوان تیم مسئولف و تاریخ ایجاد تیم، و تاریخ موفقیت تیم به لحاظ جغرافیایی میباشد.

 

افراد:

بر اساس محدودیت های گذاشته شده در بخش اطلاعات تخصصی تیم، میتوان افراد را در تیم مورد نظر جانمایی کرد.

 

تشریح پروژه:

سامانه مدیریت تیم ها باید شرایط زیر را دارا باشد:

مدیریت اطلاعات تخصصی هر تیم

مدیریت تیم ها

مدیریت افراد هر تیم

مدیریت سواق افراد

نایش اطلاعات تیم ها و افراد به صورت کلی

امکان جابه جایی اعضا

 

 

سامانه دوره ها:

 

بخش 1- عناوین دوره :

 

بخش2- اطلاعات دوره که شامل اطلاعات افراد و بودجه میباشد :

 

تشریح پروژه:

مدیریت عناوین دوره ها

مدیریت اطلاعات تخصصی هر دوره

اطلاعات شرکت کنندگان دوره ها

اطلاع از میزان هزینه دوره ها در هر استان

 

سامانه مانور:

 

تمرینی که در آن سانحه هی گوناگون شبیه سازی شده و در اصل شبیه سازی یک شرایط است و هدف از آن آزمودن و همچنین آموختن شگردها و شیوه های موثر هماهنگی و ساماندهی نیروهاست.

 

معرفی سامانه:

بخش 1- اطلاعات پایه سامانه:

ثبت نوع سانحه

نیاز سنجی بهداشتی

ثبت مناسبت برگزاری مانور

ثبت اهداف برگزاری مانور

 

بخش 2- اطلاعات تخصصی:

ثبت مانور و ثبت کلیه ارزیابی های مانور به تفکیک برای برای هر مانور میباشد.

 

بخش 3- اطلاات تخصصی – ارزیابی : 

ارزیابی اولیه

ارزیابی وضعیت انبار مواد غذایی منطقه حادثه دیده

ارزیابی اسکان

ارزیابی وضعیت بهداشت محیط

ارزیابی استقرار

هماهنگی و استقرار واحدهای بهداشت و درمان اضطراری در مناطق حادثه دیده

ارزیابی تفضیلی

بخش 4- اطلاعات تخصصی- عملکرد تجمیعی :

 

سامانه سوانح:

 

یک سانحه یک رویداد خارجی مشخص، قابل شناسایی، ناگاه و غیر قابل پیش بینی، غیر عادی و بدون قصد است که در یک زمان و مکان رخ میدهد.

 

بخش 1- اطلاعات پایه:

ثبت نوع حادثه

نیاز سنجی بهداشتی

ثبت منابع دریافت اطلاعات

 

 

بخش 2- اطلاعات تخصصی- ثبت سانحه :

امکان ثبت کلیه سوانح اعم از سوانح بین الملیی، منطقه ای، کشوری، و استانی فراهم باشد.

 

بخش 3- اطلاعات تخصصی- ارزیابی : 

ارزیابی اولیه

ارزیابی وضعیت انبار مواد غذایی منطقه سانحه دیده

ارزیابی اسکان

ارزیابی وضعیت بهداشت منطقه سانحه دیده

ارزیابی استقرار

هماهنگی و استقرار واحدهای بهداشت و درمان اضطراری در مناطق سانحه دیده

ارزیابی تفضیلی

 

سیستم

بخش 4- اطلاعات تخصصی- عملکرد تجمیعی :

 

 

سوابق عملیاتی:

 

بخش 1- ثبت سابقه عملیاتی جدید :

این فرم برای مکانیزه کردن و ثبت فرم های سانحه های از قبل اتفاق افتاده نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

بخش 2- مشاهده سوابق عملیاتی :

 

فراخوان:

 

فراخوان از نظر لغوی به معنی دعوت کردن و احضار کردن است.

 

بخش 1- ثبت فراخوان:

در ابتدا تاریخ، زمان، عنوان و متن فراخوان و وضعیت عملیات ثبت میشوند.

 

سامانه webgis :

امکان افزودن ، حذف، ویرایش و بارگزاری انواع لایه های اطلاعاتی

امکان نمایش لایه های اطلاعاتی جمعیت شهرهای ایران

امکان بارگزاری نقشه های ماهواره ای

امکان نمایش لایه های اطلاعاتی آبادی های کشور

بحث اخر

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
تماس با ما
  • برای صحبت با کارشناسان ما میتوانید با شماره 88881772-021 تماس بگیرید