لیست مشتریان و گواهی های حسن انجام کار ایراکد

وزارت خانه ، سازمانها و شرکت های بزرگی ایراکد را به عنوان پیمانکار و مشاور خود قرار داده اند و با ارائه گواهی حسن انجام کار رضایت خود را از همکاری با شرکت برنامه نویسی ایرانیان ابزار نموده است.

گواهی حسن انجام کار

با افتخار میزبان ده ها مجموعه بزرگ سازمانی و تجاری در سراسر کشور و 15 کشور دنیا هستم

سازمان مدیریت بحران کشور

سازمان مدیریت بحران کشور

شهرداری فریدونکنار

نظام مهندسی

سازمان نظام کاردانی ساختمان

شهرداری شهرآباد

شهرداری شهرآباد

آتش نشانی

سازمان آتش نشانی سقز

سازمان

سازمان کار و امور اجتماعی

حزب

حزب موتلفه اسلامی

سازمان

اداره کل امور اداری و مالی

شهرداری بم

شهرداری بم

جهاد کشاورزی اقلید

جهاد کشاورزی جهرم

جهاد کشاورزی رستم

جهاد کشاورزی فسا

جهاد کشاورزی لارستان

جهاد کشاورزی ممسنی

جهاد کشاورزی بشرویه

جهاد کشاورزی زیرکوه

بهزیستی

بهزیستی خراسان جنوبی

هلال احمر

هلال احمر آذربایجان غربی

سازمان ملی جوانان

سازمان ملی جوانان

صندوق مهر امام رضا

صندوق مهر امام رضا بشرویه

سازمان

راه و شهرسازی خراسان جنوبی

سازمان

شهرداری طبس

سازمان

شهرداری درح

سازمان

شهرداری محمدشهر

سازمان

شهداری طبس مسینا

واحد فناوری

ستاد حمایت از سرمایه گذاری

سازمان

شهرداری مود

سازمان

شهرداری شوسف

سازمان

شهرداری ایرانشهر

سازمان

شهرداری منظریه

سازمان

شهرداری نوبران

سازمان امداد و نجات

سازمان امداد و نجات کشور

واحد فناوری

واحد رشد و فناوری اطلاعات

شهرداری اسفراین

شهرداری اسفراین

سازمان نیروهای مصلح

سازمان نیروهای مسلح

هواشناسی

اداره کل هواشناسی

سازمان

دفتر فنی استانداری

آب و فاضلاب روستایی

آب و فاضلاب روستایی

جهاد کشاورزی استهبان

جهاد کشاورزی خرم بید

جهاد کشاورزی زرین دشت

جهاد کشاورزی فراشبند

جهاد کشاورزی نی ریز

جهاد کشاورزی شیراز

جهاد کشاورزی سرایان

جهاد کشاورزی درمیان

هلال احمر

سازمان امداد و نجات کشور

هلال احمر

هلال احمر اردبیل

صندوق مهر امام رضا

صندوق مهر امام رضا بیرجند

صندوق مهر امام رضا

صندوق مهر امام رضا قاین

سازمان

شهرداری اسدیه

سازمان

شهرداری دیهوک

سازمان

فرمانداری بیرجند

سازمان

شهرداری اسلامیه

سازمان

شهرداری حاجی آباد

سازمان بیرجند

سازمان عمران شهرداری بیرجند

سازمان

شهرداری سه قلعه

سازمان

شهرداری آیسک

سازمان

شهرداری زهان

سازمان

شهرداری نهبندان

سازمان

شهرداری نیم بلوک

سازمان

شهرداری پیشین

سازمان

شهرداری تویسرکان

سازمان

ستاد راهیان نور کشور

تعاون روستایی

سازمان تعاون روستایی

سازمان آب

سازمان آب منطقه ای

نمایشگاه بین المللی

نمایشگاه بین المللی

شهرداری قاین

شهرداری قائن

چابهار

شهرداری چابهار

آتش نشانی

سازمان آتش نشانی بیرجند

جهاد کشاورزی

جهاد کشاورزی ارسنجان

جهاد کشاورزی

جهاد کشاورزی خرامه

جهاد کشاورزی سپهدان

جهاد کشاورزی فیروزآباد

جهاد کشاورزی قیروکارزین

جهاد کشاورزی لامرد

جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

جهاد کشاورزی قاین

سازمان

اداره کل پدافند خراسان جنوبی

هلال احمر

هلال احمر خراسان جنوبی

هلال احمر

هلال احمر اصفهان

صندوق مهر امام رضا

صندوق مهر امام رضا درمیان

صندوق مهر امام رضا

صندوق مهر امام رضا سربیشه

سازمان

بخشداری قهستان

سازمان

بخشداری دستگردان

سازمان

فرمانداری قاین

سازمان

شهرداری سرایان

سازمان

فرمانداری زابل

سازمان بیرجند

سازمان رفاهی تفریحی بیرجند

سازمان

دفتر پیشخوان خدمات دولت

سازمان

شهرداری اسفدن

سازمان

شهرداری ارسک

سازمان

شهرداری نیر

سازمان