سامانه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ایراکد

اولین شرکت طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل با تکنولوژی های روز دنیا و مبتنی بر هوش مصنوعی

سامانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ایراکد؛ گامی بلند برای فردایی عاری از نگرانی!

این سامانه یک مجموعه قدرتمند و همه جانبه است که برای بهره‌مندی بسیاری از سازمان‌ها و بخش‌های کشور، به صورت کامل و یا جزئی طراحی شده است. سامانه عملیات هوشمند یک نرم‌افزار عالی برای مدیریت سازمان در موقعیت‌های بحرانی و حوادث به حساب می‌آید.

برای آن که اقدامات و تمهیدات پیشگیرانه و سومند در جهت جلوگیری از وقوع حوادث صورت پذیرند و همچنین مقابله با بحران و بازتوانی آن در آینده به بهترین نحو ممکن اتفاق بیفتد، وجود چنین سامانه‌ای از ملزومات است.

سامانه عملیات هوشمند شامل 26 زیرسامانه است که با اتصال در بستر شبکه و همچنین با اتصال به دستگاه‌های اجرایی مورد نیاز، تصمیم‌گیری را به سرعت و با هوشمندی تمام پاسخگو خواهد بود.

Steps Of Crisis Management

مراحل ۴ گانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

پیشگیری

مجموعه اقداماتی است که با هدف وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن ، سطح خطر پذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش دهد.

آمادگی

مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می دهد که شامل جمع آوری اطلاعات ،برنامه ریزی ،سازماندهی،ایجاد ساختارهای مدیریتی آموزش،تامین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.

مقابله

انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسان ها ، تامین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می شود.

بازسازی و باز توانی

بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای گذراندن وضعیت عادی به مناطق آسیب دیده با در نظر گرفتن ویژگی های توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکت های مردمی و مسائل فرهنگی ، تاریخی، اجتماعی منطقه اجتماعی انجام می گیرد.

Related products

محصولات و زیر سامانه های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

مرکز Call Center

تجهیزات و سطح بندی دارایی‌ها

مدیریت مانورها

تصمیم یار

مدیریت سازمان ها و نهاد ها

دوره های آموزشی

فرماندهی و مدیریت حادثه

سامانه ارزیابی

تیم های عملیاتی

مدیریت اطلاعات و ارتباطات

توافقنامه ها و پروژه ها

مدیریت خسارت

کشیک و پاسخگویی اضطراری

امداد هوایی

مدیریت اماکن و مراکز عملیاتی

اپلیکیشن حوادث و سوانح

امنیت اطلاعات و عملیات

اسکان اضطراری

مرکز هدایت راهبردی سامانه

مدیریت نیروهای عملیاتی

دوره های آموزشی

فرماندهی و مدیریت حادثه

سامانه ارزیابی

تیم های عملیاتی

Some Tips

نکاتی درباره مدیریت بحران پدافند غیر عامل

گستره پدافند غیرعامل

پدافند غیر عامل به عنوان یکی از اساسی ترین استراتژی های دفاعی کشور در حال حاضر شناخته می شود که به دلیل ویژگی های خاص خود، به ویژه کاهش تلفات مادی و معنوی و انسانی، هر روز اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا می کند.

منظور از پدافند غیرعامل با توجه به اصول حاکم در مدیریت بحران عبارت است از مجموعه تمهیدات، اقدامات و طرح هایی است که با استفاده از ابزار و شرایط، حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی و به صورت خوداتکا، از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامدهای بحران را کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می سازد.

کارکردهای پدافندغیرعامل:

حفاظت از جان مردم
حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی
استمرار خدمات ضروری
حفاظت از تاسیسات و تجهیزات
پایدار سازی مدیریت عالی کشور
حفاظت سایبری از کشور
تامین نیازهای مردم
حفاظت شهر در جنگ ها
تداوم شبکه های اطلاع رسانی
تداوم اداره و مدیریت مردم

اهداف پدافندغیرعامل و دلایل نیاز آن در مدیریت بحران:

 • کاهش قابلیت و توانایی سامانه ‌های شناسایی، هدف یابی و دقت هدف ‌ گیری تسلیحات آفندی دشمن.
 • تقلیل آسیب ‌پذیری و کاهش خسارات تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم
 • حفظ سرمایه ‌ های کلان ملی کشور.
 • حفظ توان خودی جهت ادامه فعالیتها و تداوم عملیات تولید و خدمات رسانی.
 • سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن و ایجاد شرایط سخت و دشوار برای وی در صحنه عملیّات.
 • صرفه ‌ جویی در هزینه ‌ های تسلیحاتی و نیروی انسانی.
 • افزایش آستانه مقاومت مردمی و قوای خودی در برابر تهاجمات دشمن و بلاهای غیر طبیعی.
 • تحمیل هزینه بیشتر به دشمن از طریق وادار نمودن وی به تلف نمودن منابع محدود خود بر روی اهداف کاذب
 • بالا بردن توان دفاعی کشور.
 • توزیع ثروت، جمعیّت و سرمایه‌های ملّی در فضای سرزمینی کشور از طریق اعمال سیاست تمرکززدایی، آمایش سرزمینی و…
 • ایجاد آمادگی ‌ های لازم مقابله با دشمن در شرایط تهدیدات نامتقارن.
 • حفظ تمامیّت ارضی، امنیّت ملّی و استقلال کشور .
 • ایمنی سازی مراکز حیاتی، حساس و مهم.
 • توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص.
 • ارتقاء قابلیت بقا و حفظ کشور در شرایط بحران.
 • افزایش آستانه مقاومت ملی و تقویت مولفه های مقاومت در مقابل تهدیدات.
 • فرهنگ سازی و ایجاد باور عمومی در مورد تاثیر پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری.
 • کسب امنیت پایدار در توسعه و پایدار سازی زیرساخت های حیاتی کشور.
 • تحقیق و پژوهش، تولید علم و فناوری و فرهنگ سازی و تبدیل آن به معارف عمومی.
 • تکمیل چرخه دفاعی کشور و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافند غیر عامل.
 • نهادینه کردن رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در طرح های توسعه منتهی به ایجاد مراکز طبقه بندی.
 • کاهش مجموعه آسیب پذیری های کشور و نمایان نمودن اقتدار ملی ناشی از آن به عنوان یکی از مولفه های بازدارندگی.
 • به حداقل رسانیدن تاثیر تهدیدات نظامی دشمن بر زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم.
 • توسعه کمی و کیفی ظرفیت و توان اجرایی پدافند غیر عامل در بدنه مهندسی کشور (مشاوره و اجرا).

زیرساخت ها ی پدافندغیرعامل:

اماکن و تاسیسات ویژه فعالیت فراملی درگستره بین المللی
اماکن و تاسیسات حیاتی فعالیت ملی درگستره کشور
اماکن و تاسیسات حساس  فعالیت منطقه ای درگستره منطقه
اماکن و تاسیسات مهم فعالیت محلی درگستره محلی
اماکن و تاسیسات قابل حفاظت فعالیت موردی

مشخصاتی که سامانه ملی مدیریت بحران فاقد آنها می باشند:

سامانه ملی مدیریت بحران، هرگز یک برنامه مدیریت صحنه بحران نیست ولی اصول و ساختاری را بنا می کند که برنامه مدیریت صحنه بحران و دیگر برنامه های عملیاتی براساس آن شکل می گیرد.
این سامانه فقط خاص حوادث بزرگ و ملی نیست.
این سامانه یک برنامه ارتباطات و مخابرات برای شرایط بحران نیست.
این سامانه فقط برای امدادگران سازمان ها دخیل در مدیریت بحران کاربرد ندارد.
این سامانه فقط محدود به سامانه فرماندهی حادثه یا یک نمودار سازمانی نمی شود.
این سامانه، یک سامانه ایستا نیست.

Product At A Glance

سامانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ایراکد در یک نگاه

ویژگی سامانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ایراکد:

سامانه پدافند غیرعامل شامل اصول و مفاهیم زیر می باشد:

 • رویکردی جامع، ملی و سامانه ای به مدیریت حادثه شامل سامانه فرماندهی حادثه، سامانه های هماهنگی بین سازمانی، و اطلاع رسانی عمومی
 • چینشی از مفاهیم و اصول آمادگی در برابر انواع مختلف تهدیدات
 • قابلیت انعطاف سازمانی به گونه ای که در همه حوادث قابلیت اجرا دارد (از حوادث روزانه تا حوادث بزرگ)
 • اصول اساسی یک صحنه عملیات ملی دفاع غیرنظامی در شرایط جنگ و مدیریت اطلاعات استاندارد شده به صورت یکپارچه
 • اصول مدیریت استاندارد شده منابع که باعث هماهنگی بین مناطق و سازمان های مختلف می شود.
 • یک سامانه پویا که عامل تقویت و استمرار مدیریت می شود.

Technologies Used

فناوری مورد استفاده در سامانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ایراکد

html در فروشگاه اينترنتي ايراشاپ مشابه ديجي کالا
زبان جاوااسکريپت در فروشگاه اينترنتي ايراشاپ
php در نرم افزار جامع تاکسيراني ايراکد
css براي صفحه فروشگاه اينترنتي ايراشاپ مشابه ديجي کالا

همیشه در کنار شما هستیم

برای توسعه کسب و کارتان ، تا انتها در کنار شما هستیم . بدون نگرانی به فکر پیشرفت باشید.

?Why Iracode

آنچه ایراکد را متمایز می کند؟

17+ سال

تجربه

1489+ پروژه

موفق

40+ پرسنل

مجرب

100+ ارگان

دولتی

1000+ شرکت

خصوصی

Our Customers

مشتریان ما

المان در فروشگاه اينترنتي ايراشاپ
support

پشتيباني محصول

تا 6 ماه پشتيباني رايگان بعد از خريد محصول 

بعد از اتمام پشتيباني رايگان، با برگزاري يک جلسه و توافق طرفين مدت زمان و هزينه پشتيباني تعيين ميشود.

FAQ

سوال از شما، پاسخ از ما

پشتیبانی از ماژول های سامانه به چه صورت خواهد بود؟
 در تمام مراحل بهره‌برداری از سامانه، در کنار شما خواهیم بود. لازم به ذکر است، متناسب با قراردادی که با شما خواهیم داشت و ماژول‌های انتخابی شما، برنامه‌ی پشتیبانی از محصول خریداری شما متفاوت خواهد بود.
جلسات تحلیل نیازمندی چگونه برگزار خواهد شد؟
قبل از عقد قرارداد جهت بالا بردن سطح آگاهی بهره‌بردار و اشراف بهتر کارشناسان ما از درخواست شما، جلسه تحلیلی برگزار می شود. در واقع برای بهبود درک متقابل، همچنین ارائه راهکارهای بهتر، ایده‌های خلاق‌تر و جهت تسریع در روند راه‌اندازی سامانه، این جلسه برگزار خواهد شد.
امنیت داده ها چگونه انجام میشود؟

به دلیل اهمیت بالای اطلاعات بهره‌برداران سامانه، تمامی مراحل بررسی امنیتی سامانه‌ها و ماژول‌های خود را، مطابق با آخرین استاندارهای روز (افتا، OWASP Top 10 و …)، طی نموده و گواهینامه‌های مرتبط با آن را، از مراجع معتبر، دریافت کردیم. همچنین، به علت زیرساخت منعطف طراحی شده، امکان انطباق با پروتکل‌های امنیتی کارفرما نیز فراهم می‌باشد.

آیا امکان توسعه یا سفارشی سازی قابلیت ها وجود دارد؟
بله. تیم‌های تحلیل، طراحی و توسعه ما، همواره آماده هستند تا درخواست‌های توسعه یا سفارشی‌سازی قابلیت‌های موردنظر شما را، در سریع‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت، انجام دهند.

همیشه در کنار شما هستیم

برای توسعه کسب و کارتان ، تا انتها در کنار شما هستیم . بدون نگرانی به فکر پیشرفت باشید.

فرم ثبت سفارش

Registration Form