آکادمی ایراکد

آموزش برنامه نویسی به روش نوین

اطلاعات مفید از الگوریتم پنگوئن

 

فرآیند کلی پنگوئن چیست؟

الگوریتم پنگوئن در سال 2012 توسط گوگل معرفی شد و وظیفه کلی آن مبارزه با سایت هایی است که لینک های غیر طبیعی می سازند. یک زمان تعداد بک لینک ها برای گوگل اهمیت زیادی داشت ولی از زمانی که الگوریتم پنگوئن ایجاد شد، کیفیت لینک ها اهمیت پیدا کرد و طبیعی بودن و اعتبار لینک ها مهم است.  پروسه الگوریتم پنگوئن به این صورت است که بعد از مدتی به یک سایت سرمی زند و لینک های آن را مورد بررسی قرار می دهد و اگر حس کند لینک ها و بک لینک ها غیر طبیعی هستند، آن سایت را مورد جریمه قرار می دهد.

در ابتدا پنگوئن فقط لینک های ورودی را مورد بررسی قرار می داد ولی بعد از مدتی به بررسی لینک های ورودی (یعنی بک لینک هایی که شما گرفته اید و لینک هایی که برای شما ساخته شده) و خروجی (یعنی لینک هایی که شما به سایت های دیگران می دهید) پرداخت.

مزایای وب فارسی

الگوریتم پنگوئن ابتدا به سراغ سایت های انگلیسی زبان می رود و آنها را مورد بررسی قرار می دهد و بعدا به سراغ سایت های فارسی می آید و فرصت برای سایت های فارسی بیشتر است.

مفهوم بمباران کلمات کلیدی

یعنی اگر بخواهیم با یک کلمه کلیدی بالا بیاییم، آن را بی دلیل بارها و بارها در متن تکرار کنیم تا هنگام سرچ آن صفحه بالا بیاید. در گذشته این مورد کارآمد بود ولی امروزه با وجود الگوریتم های گوگل خصوصا الگوریتم پنگوئن این کار امکان پذیر نیست و این الگوریتم متوجه موضوع می شود و سایت ما را جریمه می کند.

خدمات ایراکد

  • برای صحبت با کارشناسان ما میتوانید با شماره 91015061-021 تماس بگیرید