Roadmap SQL

نقشه راه SQL

نمودار قسمت های مختلف SQL

برای تعریف SQL ابتدا بهتر است پایگاه داده را تعریف کنیم. به مجموعه ای از اطلاعات که دارای ساختاری منظم هستند پایگاه داده گفته می شود. برای اینکه این اطلاعات توسط کامپیوتر مورد استفاده قرار بگیرند باید با یک زبان خاص برای کامپیوتر تعریف شوند. برای ارتباط بین کاربر و کامپیوتر از سیستم مدیریت پایگاه داده یا همان ( DBMS) استفاده می شود. DBMS دستورات مورد نظر را از طریق یک زبان خاص به نام SQL که مخفف Structured Query Language دریافت می کند.
به عبارتی SQL که با عنوان ” زبان پرس و جوی ساختار یافته ” ترجمه می شود، زبانی است که برای مدیریت و ارتباط با پایگاه داده استفاده می‌شود و از قابلیت های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• اجرای کوئری‌ها
• بازیابی، حذف و به روزرسانی داده‌ها از پایگاه داده
• ایجاد پایگاه داده جدید
• ایجاد جداول و نحوه دسترسی به آن ها
• با SQL می‌توان داده‌های موجود در پایگاه داده‌ رابطه‌ای را توصیف کرد.
زبان SQL خود به دو بخش DML و DDLتقسیم می شود که هر کدام دستورات مخصوص به خود را دارند.
با توجه به آنچه گفته شد، اگر مایلید تا اطلاعات بیشتری در این حوزه کسب کنید توجه شما را به نقشه راهی که در همین زمینه آماده کرده ایم جلب می کنم.

فرم ثبت سفارش

Registration Form