آکادمی ایراکد

آموزش برنامه نویسی به روش نوین

جدیدترین ویدیو

مخصوص ترین مقالات

i18n
backend

i18n چیست ؟

i18n چیست؟ در توسعه برنامه های چند زبانه مهم ترین کاری که باید صورت گیرد ترجمه کلمات به کار رفته در آن نرم افزار و

مشاهده آموزش »

آماده ای یک حرکتی بزنیم ؟

با یادگیری این زبان ها پادشاهی خودت رو بساز

  • برای صحبت با کارشناسان ما میتوانید با شماره 91015061-021 تماس بگیرید